De Grote Cavia: algemene en bijzondere informatie over cavia's.


Wil je weten waaraan je cavia is gestorven? Je kunt sectie laten verrichten bij de Universiteit van Utrecht.

 

Wat is sectie?

Sectie is het onderzoeken van een dood lichaam om te zien waaraan het gestorven is. Op tv zie je in bepaalde series dat ze lijken onderzoeken om vast te stellen wat de doodsoorzaak is; dat gaat dan om moord en doodslag.
Bij een gestorven cavia gaat het erom om te bepalen waaraan hij is gestorven. Soms is dat namelijk niet duidelijk maar wil je het wél weten.

Bij sectie onderzoeken ze alle delen van het lichaam. Dit houdt in dat ze het lichaam moeten opensnijden. Meestal kun je het lichaampje van je cavia niet meer terugkrijgen om het te begraven of te cremeren. Daar moet je dus rekening mee houden als je besluit sectie te laten verrichten. Vraag in ieder geval van tevoren of je je cavia wel of niet terugkrijgt.
Aan een sectie zijn kosten verbonden. Die worden meestal via je dierenarts verrekend; de universiteit stuurt de dierenarts een rekening en die berekent dat dan door aan jou.
Soms kun je je cavia via je dierenarts op laten sturen, soms ook kun je de cavia zelf brengen. Houd er wel rekening mee dat des te langer je wacht met het laten verrichten van sectie, des te minder resultaat er is op goede uitslagen. Dit omdat een lichaam direct na het overlijden begint te ontbinden. Het beste is dan ook om je cavia koel te houden, bijvoorbeeld in de koelkast.Welzijnsonderzoek kleine zoogdieren

Tot en met 2012 loopt dit onderzoek nog dat uitgevoerd wordt door de Universiteit van Utrecht. Je kunt je cavia dan gratis laten onderzoeken op de doodsoorzaak.

Oproep: sectie vroegtijdig overleden konijnen, cavia's, fretten of ratten

Konijnen, cavia's, fretten en ratten worden steeds vaker als huisdier gehouden. Helaas worden veel van deze dieren lang zo oud niet als ze kunnen worden en sterven op jonge leeftijd. Het is zelden bekend waarom ze overleden zijn. Er wordt vrijwel nooit een volledige sectie (“autopsie”) op uitgevoerd.

Het Ministerie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) laat nu onderzoeken of er algemeen geldende oorzaken zijn voor het voortijdig overlijden van deze dieren. Daarvoor is met ingang van 1 oktober 2009 een project opgestart dat drie jaar gaat duren. Het wordt uitgevoerd door het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum (VPDC) van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. In het kader van dit onderzoek kan zonder kosten voor de eigenaar een volledige sectie worden uitgevoerd op konijnen, cavia’s, fretten of ratten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Het dier is jong. Voor een konijn, cavia, of fret geldt een leeftijd tussen 6 en 36 maanden (drie jaar);een rat  moet tussen 4 en 12 maanden oud zijn.
2. Het dier wordt direct na overlijden gekoeld tot 4ºC (koelkasttemperatuur), dus niet invriezen. Het best gaat dit door de vacht drijfnat te maken met koud water, en het dier vervolgens in een plastic zak in de koelkast te plaatsen.  
3. Binnen 24 uur na overlijden dient het dier bij de afdeling veterinaire pathologie in Utrecht (adres zie onder) te zijn. De inzender draagt zelf zorg voor het transport naar Utrecht.
4. Bij het dier is een volledig ingevuld anamneseformulier gevoegd. U kunt de administratie van het VPDC (030-2533195) vragen een inzendformulier op te sturen per post of fax:
de website van het VPDC.

Door dit onderzoek komen gegevens beschikbaar over ziekte- en doodsoorzaken van jong gestorven kleine zoogdieren. Dat kan zicht bieden op mogelijke achterliggende (welzijns)vragen bij deze diergroep. Een samenvatting van de onderzoeksresultaten zal op verschillende manieren openbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld op de website van het landelijk informatie centrum gezelschapsdieren (LICG) en in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.

Wij bieden:
Gratis een volledige sectie, inclusief macroscopisch en microscopisch onderzoek en als het nodig is ook aanvullend bacteriologisch onderzoek. De inzendende dierenarts krijgt het volledige sectieverslag toegezonden. Het is voor dit project ook mogelijk om als dier-eigenaar direct het dier in te zenden voor sectie. U ontvangt dan het rapport thuis.
Na afloop van het onderzoek kan het dier niet terug naar de eigenaar. Indien gewenst kan het dier wel naar een crematorium. De kosten voor een crematie zijn echter wel voor de eigenaar.
Ook kunt u tijdens kantooruren altijd contact opnemen met het VPDC patiëntensecretariaat: 030-253 3195 of met en van onderstaande pathologen.

Wij hopen van harte op uw medewerking aan dit onderzoek!
Dr. Jooske IJzer
Dr. Marja Kik
Adresgegevens:
Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht Dept. Pathobiologie
VPDC
Yalelaan 1
3584 CL Utrecht
Tel. 030-253 3195

 

top      home